Missie & Visie

Missie

Nourzorg biedt jongvolwassenen en volwassenen, die moeite hebben de regie over hun eigen leven te voeren, een veilige woon- en leefomgeving. Wij zijn gespecialiseerd in complexe zorgvragen en de multi-problematiek die daarmee samenhangt. Wij stemmen onze begeleiding af op de mogelijkheden, behoeften en wensen van onze cliënten. We stimuleren het zelfregulerend vermogen van onze cliënten. Zodat onze cliënten bewustere keuzes over hun ontwikkeling kunnen maken. Met oog voor de individuele mogelijkheden van onze cliënten werken we naar de maximaal functionele deelname aan de samenleving.

Visie

Bij Nourzorg gaan we uit van de mogelijkheden van onze cliënten in plaats van de beperkingen. Nourzorg heeft daarbij oog voor het individu, wij geloven in het unieke en bijzondere in ieder mens en daar stemmen we onze werkwijze op af. Wij schenken veel aandacht aan het persoonlijke netwerk van onze cliënten. Daar waar mogelijk betrekken wij hen bij de begeleiding en ondersteuning. Nourzorg staat voor openheid en transparantie: “we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.” Ons handelen wordt gekenmerkt door betrokkenheid, zowel naar onze cliënten als naar andere betrokkenen. Onze kernbegrippen zijn: competentiegerichte begeleiding, empowerment, flexibele zorg, vraag gestuurd werken, systeem aanpak en leren door ervaren.