Onze Zorg

Beschermd wonen

Bij Nourzorg bieden wij beschermd wonen voor mensen voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Wij bieden daarbij de mogelijkheid tot ‘24 uurs-zorg in één van onze woonvoorzieningen’.

De zorg voor de cliënt staat centraal omdat eigen kennis, kwaliteiten en ervaringen in het werk met elkaar wordt gedeeld.

Wij bieden als zorginstelling diverse inbound en outbound trainingen, die op maat zijn ontwikkeld en afgestemd per cliënt. Het doel is daarbij de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. (empowerment)

Ambulante zorg

Onze begeleiders hebben ruime kennis en ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassen met een lichtverstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.

Nourzorg beschikt over een ervaren orthopedagoog die meedenkt en werkt aan complexe problematiek en casuïstiek en er is nauwe samenwerking met een zelfstandig gevestigde GZ psycholoog ten behoeve van diagnostiek, psychologisch onderzoek en allerlei verschillende vormen van therapie.

Nourzorg biedt tevens informatie, advies en begeleiding op de verschillende leefgebieden van de cliënt. Niets is bij Nourzorg vanzelfsprekend, iedere leefgebiedsvraag is een uitdaging. Ook als professional bent u van harte welkom om contact op te nemen voor informatie of trainingen.