Privacy reglement

Nourzorg sluit zich zoveel mogelijk aan in haar werkwijze bij de wensen en verwachtingen van haar bewoners. Toch kan er een situatie voordoen dat je jouw ongenoegen wil uiten of een klacht wilt indienen. Dit soort situaties kan ook van betekenis zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van het hulpverleningsproces. Daarom is het klachtenreglement ook een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van Nourzorg.

Download hier het privacy reglement.

 

Download hier Cookies Nourzorg.

 

Download hier Klachtenprocedure AVG.

 

Download hier Klachtenprocedure Nourzorg clienten.